ประกาศสอบนักพัฒน์ อบต.ทุ่งพระ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  เปิดสอบเปลี่ยนสายงานตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับ  3  ในตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1  กันยายน  2554  ถึงวันที่  3  ตุลาคม  2554  นี้  ผู้สนใจเข้าไปโหลด  ประกาศสอบนักพัฒนาชุมชน (2513)  ภาคผนวก ก(ใบสมัคร,หนังสือรับรอง) (3276)  ภาคผนวก ก-ข-ค (1535)  ได้  รายละเอียดสอบถามไปทาง  อบต.ทุ่งพระ

This entry was posted in เอกสารทั่วไป. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *