ประกาศสอบนักพัฒน์ อบต.ทุ่งพระ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  เปิดสอบเปลี่ยนสายงานตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับ  3  ในตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1  กันยายน  2554  ถึงวันที่  3  ตุลาคม  2554  นี้  ผู้สนใจเข้าไปโหลด  ประกาศสอบนักพัฒนาชุมชน (2485)  ภาคผนวก ก(ใบสมัคร,หนังสือรับรอง) (3183)  ภาคผนวก ก-ข-ค (1531)  ได้  รายละเอียดสอบถามไปทาง  อบต.ทุ่งพระ

This entry was posted in เอกสารทั่วไป. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>